ประวัติการดำน้ำเมืองไทย


  การดำน้ำในประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นที่หน่วยงานประดาน้ำของกองทัพเรือไทย และ ติดตามด้วยนักดำน้ำที่เป็นทหารของอเมริกา เข้ามาตั้งฐานทัพที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี นอกจากนั้นนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศก็เป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาเพิ่มจำนวนนักประดาน้ำในไทยให้มากขึ้นด้วย บุคคลเหล่านี้ได้พบปะและรวมตัวกันแถบทะเลพัทยา โดยมีบุคคลสำคัญที่จัดเป็นปรมาจารย์การดำน้ำของไทยคือ Mr. Dusty Rhode ซึ่งเป็นครูฝึกทหารนาวิกโยธินของอเมริกา ได้มาเป็นครูสอนนักดำน้ำไทย โดยมีลูกศิษย์ดำน้ำรุ่นแรกๆ เช่น คุณดำรงค์ สาธุการ, คุณดรล์ รัตนทัศนีย์, คุณปรีดา จุลละมณฑล, คุณศรีพิจิตต์ เติมชัยเจริญศักดิ์, คุณพลังยิ้มพาณิชย์ เป็นต้น นักดำน้ำไทยเหล่านี้เองที่เป็นรากฐานให้เกิดสถาบันสอนดำน้ำอีกหลายแห่ง ทำให้การดำน้ำได้แพร่หลายในประเทศไทยในเวลาต่อมา การดำน้ำไทยเริ่มกล่าวขวัญถึงเป็นครั้งแรกในกรณีล่าสมบัติเรือจมในบริเวณหมู่เกาะต่างๆ ในอ่าวไทย ทำให้มีผู้สนใจการด้ำน้ำมากขึ้น  ได้มีโรงเรียนสอนดำน้ำอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เช่น บริษัท Seat สี่พระยา และ บริษัท มนุษย์กบไทย ซึ่งเป็นสถาบันสอนดำน้ำ ที่มีความสำคัญกับวงการดำน้ำไทยมาก เพราะเป็นสถาบันที่ผลิตนักดำน้ำไทยจำนวนมาก

 

  อนุสาร อ.ส.ท. ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นสื่อมวลชนที่เปิดโลกใต้ทะเลที่สวยงาม โดยหวังผลให้ผู้อ่านเกิดความรัก และชื่นชมโลกใต้ท้องทะเลของไทย ให้เกิดความคิดที่จะช่วยกันอนุรักษ์ความสวยงามนี้ไว้ให้ยั่งยืน และปัจจุบันทางอนุสาน อ.ส.ท. ก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องโดยผลักดันให้เกิด "โครงการรักโลกใต้ทะเล" ขึ้นเพีอทำงานด้านอนุรักษ์ต่อไป กระแสแห่งการช่วยกันอนุรักษ์โลกใต้ทะเลได้รับการขานรับจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะสถาบันสอนดำน้ำในประเทศไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ที่ยังคงดำเนินการผลิตบุคคลกรที่มีคุณภาพอย่างมุ่งมั่นและอดทน

ข้อมูลจาก : ครูพลัง ยิ้มพาณิชย์