สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ


เปรียบเทียบสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ กับ ระบบคลอรีน
สระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือ :
1) ใช้เกลือธรรมชาติในการบำบัดน้ำในสระ
2) มีความเค็มเพียงครึ่งหนึ่งของน้ำตาคนเท่านั้น
3) เกลือ ( NaCI ) ไม่สูญหายไปไหนนำมาใช้ใหม่ตลอด เวลา จะหายไปกับการละลายในน้ำที่เพิ่มขึ้น เช่น น้ำฝน หรือน้ำที่       กระเพื่อมออกจากสระว่ายน้ำเท่านั้น
4)สามารถควบคุมการฆ่าเชื้อโรคในสระได้ตลอดเวลา โดยการละลายเกลือให้เป็น Sodium hypochlorite 10 % ( NaCI – electrolytic process – sodium hypochlorite ) ซึ่งมีความเค็มเพียงครึ่งหนึ่ง ของความเค็มน้ำตาคนเท่านั้น
5)ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ไม่มีกลิ่น และยังช่วยทำให้ ผิวหนังชุ่มชื้น

สระว่ายน้ำระบบคลอรีน :
1) ใช้คลอรีนในการบำบัดน้ำในสระ
2) ทำให้มีคลอรีนหลงเหลือ ในสระว่ายน้ำ ซึ่งอาจไม่ปลอดภัย ต่อร่างกาย
3) ต้องคอยตรวจปริมาณของ คลอรีนอยู่ตลอดเวลา
4) ถ้าปริมาณคลอรีนไม่เพียงพอใน การฆ่าเชื้อโรคทำให้เกิด อันตรายต่อร่างกายได้
5) มีผลข้างเคียงจากคุณสมบัติของ คลอรีน เช่น ตาแดงจากสารเคมี ผิวหนังแห้ง ลอก หรือเป็นผื่นแดง ผมเสีย ฟันไม่ผุเป็นต้น