คุณวางแผนจองทริปดำน้ำล่วงหน้าแล้วหรือยัง?


 สิ่งที่สำคัญสำหรับนักดำน้ำคือการเตรียมตัวล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ เช็คความพร้อม หรือแม้กระทั่งการเตรียม

วางแผนเดินทางล่วงหน้า เพราะหากคุณไม่วางแผนล่วงหน้าให้ดีทริปดำน้ำเจ๋งๆที่คุณอยากไปอาจเต็มไปแล้วก็ได้

นอกจากนั้นแล้ว นักดำน้ำยังควรศึกษาช่วงเวลาของฤดูดำน้ำในแต่ละ dive site ให้ละเอียด  เนื่องจากแต่ละที่ แต่ละประเทศก็มีฤดู

ดำน้ำที่แตกต่างกันไป ถ้าไม่อยากพลาด