FIRST AID AND CPR


หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวกับการดำน้ำ เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนรู้ถึงการปฐมพยาบาลอุบัติเหตุทั่วไปที่อาจเกิดในชีวิตประจำวันได้ เช่น น้ำร้อนลวก ไฟไหม้ กระดูกหัก การห้ามเลือด เป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะถึงมือแพทย์ เรียนรู้ถึงการช่วยผู้ประสพภัยที่ไม่หายใจด้วยการเป่าปาก หรือช่วยเหลือผู้ประสพภัยที่หัวใจหยุดเต้นด้วยการกระตุ้นหัวใจ ผู้ที่ผ่านการเรียนจะได้รับบัตรประจำตัวรับรองจากสถาบัน First Aid & CPR ระดับสากลตามหลักสูตรที่ได้เรียนมา และหลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในหลักสูตร Naui Scuba Rescue Diver Course ซึ่งบังคับว่าผู้ที่จะผ่านหลักสูตรดังกล่าวต้องเรียน First Aid & CPR

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. อายุ 15 ปีขึ้นไป 
  2. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และลมบ้าหมู

 หลักฐานในการสมัคร

  1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  2. ใบรับรองแพทย์

 ระยะเวลาในการเรียน

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในห้องเรียนรวม   6  ชั่วโมง

อัตราค่าเรียน

4,000.- บาท

ราคานี้รวม

  • ค่าอุปกรณ์การเรียน และ หนังสือ
  • บัตรประจำตัวรับรองจากสถาบัน First Aid & CPR ระดับสากล

 

สถานที่เรียน  

CLASSROOM : ชั้น 4, อาคาร 71 Sport Club, ซอยปรีดีพนมยงค์ 41, ถนนสุขุมวิท 71, แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

POOL :  สกลพรรณ สปอร์ตคลับ  ซอยปรีดีพนมยงค์ 42, ถนนสุขุมวิท 71, แขวงคลองตันเหนือ

Tel : 02-713-3232    Moblie ; 081-666-6161099-251-7799